Werkwijze

Wat kunt u van TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer verwachten:
Na een persoonlijk gesprek bij u thuis bekijken wij samen met u wat voor u de beste oplossing is. Wij stellen een persoonlijk budgetplan met u op en geven u ondersteuning waar nodig.

TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer begeleid en adviseert u en neemt zonodig al het werk uit handen bij het aanvragen van belastingtoeslagen en andere inkomstenvoorzieningen waar u recht op heeft.

Of het nu gaat om budgetbeheer of bewindvoering, TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer zorgt voor een stabiele financiële- en gezinssituatie ontstaat.


TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer is erkend lid van de BPBI, de branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. TakeCare Bewindvoering voldoet hiermee aan de hoge kwaliteit en zorgvuldigheid en alle kennis in huis heeft om ons werk als bewindvoerder en inkomensbeheerder voor u te kunnen waarborgen en dat wij het vak van bewindvoering en inkomensbeheer bedrijfsmatig en professioneel uitvoeren. Al onze werkprocessen en procedures voldoen aan de strenge eisen die daaraan landelijk gesteld zijn.

TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer is aangemeld bij het College Bureau Persoonsregistratie. Het CBP ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd zodat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer geeft zonder uitdrukkelijke toestemming geen informatie aan derden, tenzij dit nodig is om het bewind op goede wijze te kunnen uitvoeren.

Disclaimer  |  Klachten regelement  | Algemene voorwaarden  |  Privacy verklaring  |  © TakeCare