Budgetbeheer

Bij budgetbeheer worden alle vaste lasten betaald en gezorgd dat er wekelijks een vast bedrag aan leefgeld is. Wanneer er openstaande rekeningen zijn worden deze in kaart gebracht en eventuele betalingsregelingen aangeboden aan de schuldeisers.

Samen met u maken we afspraken over het beheren van uw financiën. We stellen in overleg met u een budgetplan op, waarin we vastleggen wat de inkomsten en uitgaven zijn etc.

Lees meer over budgetbeheer

Bewindvoering

Beschermingsbewind kan op vrijwillige basis of in opdracht van bijvoorbeeld familieleden of instelling opgelegd worden. Via de rechtbank wordt besloten of iemand beschermingsbewind nodig heeft. Dit gebeurt wanneer een client door medische of sociale redenen niet meer in staat is zijn of haar eigen financiële zaken te regelen.

TakeCare Bewindvoering beheert het geld en goederen van degene die onder bewind staat.

Lees meer over bewindvoering

Disclaimer  |  Klachten regelement  | Algemene voorwaarden  |  Privacy verklaring  |  © TakeCare